Kinderen met en zonder beperking die samen spelen op een concert

Waarom Muzass' muziekatelier Kontich?

Omdat muziek verbinden kan!

Muziek verenigt mensen door samen te zingen, samen te spelen,... Na de les of repetitie en tijdens de pauzes bij muziekconcerten kan je elkaar écht ontmoeten. De initiatiefnemers van Muzass vzw hebben dit zelf ervaren: via muziek leer je mensen kennen en soms vind je er vrienden voor het leven!

Maatwerk voor iedereen

Via het lesgeven in verschillende muziekateliers ondervonden wij dat er veel vraag is naar een aanbod van muziekcursussen 'op maat'.

  • Naast school of werk, het gezinsleven, andere hobby's,... rest er weinig tijd voor muziekles.
  • Na al de dagelijkse verplichtingen zoek je iets om te ontspannen.
  • Veel muziekliefhebbers zoeken naar een plaats waar je ongedwongen kan musiceren en op eigen tempo muziek kan leren.
  • Voor kinderen met een beperking of leermoeilijkheden geldt dit alles des te meer.

Bij Muzass vzw zijn we niet gebonden aan leerplannen die van bovenaf worden opgelegd. Dit geeft ons de vrijheid om af te wijken van de standaard met aanpassingen voor bepaalde doelgroepen.

Muzass’ MUZiekatelier neemt de noden van de meest kwetsbare groep als vertrekpunt. Van daaruit ontwikkelen we een Alternatief aanbod muziekcursussen dat voor álle mensen met een passie voor muziek toegankelijk is. Spelenderwijs en Samenspel staan centraal in onze cursussen. Hetgeen we spelenderwijs leren is ook direct bruikbaar in ons muzikale (samen)spel.

We werken in onze groepslessen bewust met kleine groepen, om iedere leerling voldoende individuele speel- en leerruimte te geven binnen de groep. We luisteren naar de individuele verwachtingen en wensen van onze leerlingen en werken zo nodig een aanbod op maat uit. Het muzikale doel van de leerling vormt ons uitgangspunt.

Bij Muzass vzw is iedereen van harte welkom!